Valyuta məzənnələri

17.11.2017

Alış Satış
USD 1.695 1.705
EUR 1.991 2.021
GBP 2.227 2.26
RUR 0.0281 0.0286
Alış Satış
USD 1.695 1.705
EUR 1.994 2.023
GBP 2.23 2.262
RUR 0.0281 0.0287
CHF 1.6963 1.722
CAD 1.3222 1.3423
TRY 0.4366 0.4432
JPY 1.4953 1.518
AED 0.4583 0.4652
Zəng sifarişi
Həyat üçün
Biznes üçün
Kredit ödənişi

Bank zəmanətləri

Yazılı ödəniş tələbinin və zəmanət şərtlərində göstərilmiş digər sənədlərin təqdim olunması müqabilində zaminin (Bankın) ödənişi həyata keçirəcəyi barədə yazılı təminatdır.

Bank vasitəsiz və ya digər bank vasitəsilə ilə aşağıda qeyd olunmuş növlərdə açılmış bank zəmanətləri (qarantiyaları) təqdim edir.

  • Təklif zəmanəti (konkurs yaxud tender zəmanəti) – bu növ zəmanət müəssisənin etdiyi təklifin cavabında verilən sifarişdən imtina hallarının sığortalanmasını təmin edir.
  • İcra zəmanəti - bu növ zəmanət təchizatın, yaxud xidmətin müqaviləyə uyğun olaraq və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin edir.
  • Avans zəmanəti – bu növ zəmanət müqavilənin şərtləri avans ödəniş tələbini irəli sürən halları təmin edir və satıcı tərəfindən öhdəliklərin icra edilməməsi avans ödənişinin qaytarılmasını nəzərdə tutur.
  • Ödəmə zəmanəti - bu zəmanət alıcının ödəniş tələbini təmin edir.
  • Gömrük zəmanəti – hər hansı bir yük ölkəyə müvəqqəti olaraq gətiriləndə istifadə olunur və bu yük müəyyən olunmuş müddətdən sonra ölkədən çıxarılmırsa, bu zəmanət məbləği ödənilir.