Valyuta məzənnələri

17.11.2017

Alış Satış
USD 1.695 1.705
EUR 1.991 2.021
GBP 2.227 2.26
RUR 0.0281 0.0286
Alış Satış
USD 1.695 1.705
EUR 1.994 2.023
GBP 2.23 2.262
RUR 0.0281 0.0287
CHF 1.6963 1.722
CAD 1.3222 1.3423
TRY 0.4366 0.4432
JPY 1.4953 1.518
AED 0.4583 0.4652
Zəng sifarişi
Həyat üçün
Biznes üçün
Kredit ödənişi

İnkasso əməliyyatları

Sənədli inkassoda bank, öz müştərisinin (satıcı) göstərişi ilə, bütün sənədləri alıcının bankına, sənədlərin alıcıya təhvil verilməsi üzrə bütün şərtlərin göstərildiyi inkasso tapşırığı ilə birlikdə göndərir. Sənədli inkasso alıcının nöqteyi-nəzərindən mükəmməl variant hesab olunur, çünki bütün risklər satıcının üzərinə düşür. Məhz satıcı ona ödənişin aparılacağına əvvəlcədən zəmanət almadan malı göndərməlidir. DəmirBank bu növ əməliyyatları yalnız aşağıda qeyd olunan hallarda təqdim edir:

  • satıcı (ixracatçı) və alıcı (idxalçı) bir birlərinə etibar etdikdə
  • alıcının ödənişi icra etməsinə imkanının və istəyinin olmasına şübhə olmadığı halda
  • ticarət aparan ölkələr öz siyasi, iqtisadi və hüquqi durumunun sabitliyi ilə seçildiyi halda.