Valyuta məzənnələri

20.09.2017

Alış Satış
USD 1.69 1.701
EUR 2.025 2.056
GBP 2.276 2.309
RUR 0.0289 0.0294
Alış Satış
USD 1.69 1.703
EUR 2.028 2.058
GBP 2.279 2.311
RUR 0.0289 0.0295
CHF 1.7516 1.7781
CAD 1.3712 1.3919
TRY 0.4829 0.4902
JPY 1.5106 1.5335
AED 0.4584 0.4653
Zəng sifarişi
Həyat üçün
Biznes üçün
Kredit ödənişi

İnkasso əməliyyatları

Sənədli inkassoda bank, öz müştərisinin (satıcı) göstərişi ilə, bütün sənədləri alıcının bankına, sənədlərin alıcıya təhvil verilməsi üzrə bütün şərtlərin göstərildiyi inkasso tapşırığı ilə birlikdə göndərir. Sənədli inkasso alıcının nöqteyi-nəzərindən mükəmməl variant hesab olunur, çünki bütün risklər satıcının üzərinə düşür. Məhz satıcı ona ödənişin aparılacağına əvvəlcədən zəmanət almadan malı göndərməlidir. DəmirBank bu növ əməliyyatları yalnız aşağıda qeyd olunan hallarda təqdim edir:

  • satıcı (ixracatçı) və alıcı (idxalçı) bir birlərinə etibar etdikdə
  • alıcının ödənişi icra etməsinə imkanının və istəyinin olmasına şübhə olmadığı halda
  • ticarət aparan ölkələr öz siyasi, iqtisadi və hüquqi durumunun sabitliyi ilə seçildiyi halda.