Valyuta məzənnələri

17.11.2017

Alış Satış
USD 1.695 1.705
EUR 1.991 2.021
GBP 2.227 2.26
RUR 0.0281 0.0286
Alış Satış
USD 1.695 1.705
EUR 1.994 2.023
GBP 2.23 2.262
RUR 0.0281 0.0287
CHF 1.6963 1.722
CAD 1.3222 1.3423
TRY 0.4366 0.4432
JPY 1.4953 1.518
AED 0.4583 0.4652
Zəng sifarişi
Həyat üçün
Biznes üçün
Kredit ödənişi

İpoteka krediti (Dövlət proqramı)

DəmirBank dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF) vəsaiti hesabına adi və sosial ipoteka kreditləri təklif edir.

Müddət 30 il
Məbləğ 100 000 AZN
Faiz dərəcəsi 8%

DəmirBank dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF) vəsaiti hesabına adi və sosial ipoteka kreditləri təklif edir.

Şərtlər Adi ipoteka krediti  Güzəştli (sosial) ipoteka krediti
  Maksimal məbləğ 100 000 AZN 100 000 AZN 
 İllik faiz dərəcəsi 8% 4%
Maksimal müddət 25 il 30 il
İlkin ödəniş 30% 15%
Rəsmiləşdirmə 0,1%
Köçürmə 0,1%
Sığorta Tariflərə əsasən

İpoteka kreditləri aşağıdakı şərtlərlə verilir:

 • Kredit Azərbaycan manatı ilə verilir;
 • Kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına verilir; 
 • İpoteka predmeti yalnız mənzil və ya fərdi yaşayış evi ola bilər;
 • Kreditin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 80%-dən çox olmamalıdır;
 • İpoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox olmamalıdır;
Kreditinizi hesablayın
25 year
4 %

Aylıq ödəniş

0 AZN

Ümumi ödəniş

0 AZN
 • Borcalanın (birgə borcalanın) və onun ailəsinin həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə üzvünün saxlanılması üçün xərc ölkə üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumundan az  götürülə bilməz.
 • Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır;
 • Kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olunmalıdır;
 • İpoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlak AİF tərəfindən təsdiq olunmuş siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair müqavilə bağlamış  müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilməlidir;
 • İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır;
 • Kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;
 • İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az olmamaq şərti ilə sığortalanmalıdır;
 • Həyat sığorta müqaviləsi. Birgə borcalanların həyat sığortası onların ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin xüsusi çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və birgə borcalanların həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka krediti məbləğindən az olmamalıdır;
 • AİF tərəfindən müəyyən olunan digər tələblər.

İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən aşağıdakı şəxslərin istifadə etmək hüququ vardır:

1. Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər: 

 • şəhid ailəsinin üzvü (əri / arvadı, övladları);
 • Milli Qəhrəman (özü, əri / arvadı, övladları);
 • məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs;
 • üç ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu işləyən şəxs;
 • elmlər namizədi və ya doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;
 • idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçıları (I, II və III yerlər);

2.   Üç ildən az olmayan müddətdə hərbi xidmətdə olmuş Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçuları (müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçularından başqa).

Qeyd: İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən istifadə etmək hüququ olan hər bir ailə (şəxs) bu güzəştlərdən yalnız bir dəfə istifadə edə bilər.


İpoteka Kreditinin alinmasi üçün təqdim olunmali əsas sənədlər

 • Borcalanın (birgə borcalanın) şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və sənədin surəti.
 • Nikahın bağlanması (və ya boşanma) barədə şəhadətnamə (sənədin surəti).
 • Borcalanla (birgə borcalanla) birgə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər (sənədlərin surəti) 
 • Borcalanın (birgə borcalanın) yetkinlik yaşına çatmamış ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələri və ya doğum haqqında şəhadətnamələri (sənədlərin surəti) 
 • Borcalanın (birgə borcalanın) əmək müqaviləsi və ya onun iş yerinin kadrlar idarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əmək kitabçasının surəti. 
 • Borcalanın (birgə borcalanın) gəlirlərini təsdiq edən sənədlər (əsas və əgər varsa, əlavə iş yerindən arayış və s). 
 • İpoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı.

İpotekanin rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlər 

 • İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış) və texniki pasport (tələb olunduqda). 
 • İpoteka predmetinin digər öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini və məhdudiyyət olmadığını təsdiq edən sənəd. 
 • İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatda olanlar haqqında arayış. 
 • İpoteka predmetinin ipotekaya qoyulmasına və məhkəmədənkənar qaydada satılmasına dair ərin / arvadın, ipoteka predmetində qeydiyyatda olan digər yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin notariat orqanlarına təqdim olunan razılığının surəti.
 • İpoteka predmetinin mülkiyyətçisi yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olduqda, onun maraqları çərçivəsində səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının razılığının surəti.

İpotekanin rəsmiləşdirilməsindən sonra təqdim olunmali sənədlər

 • İpoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) və ipoteka kağızının əsli və onların dövlət qeydiyyatından keçməsini təsdiqləyən sənədlər.
 • Borcalanın həyatın ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsinin və ipoteka predmetinin sığortalanmasını və sığorta ödənişlərinin ödənildiyini təsdiqləyən sənədlər.
 • Alınmış yaşayış sahəsinin alqı-satqı müqaviləsinin surəti.
 • Yaşayış sahəsinin satıcısının (fiziki şəxslər üçün) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.

Borcalan fərdi sahibkar olduqda əlavə olaraq təqdim olunmali sənədlər

 • Sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməsi haqqında şəhadətnamə (surəti).
 • Vergi orqanları tərəfindən qəbul olunmuş gəlir vergisi və ya sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi.

Borcalan güzəştli kateqoriyaya aid olduqda əlavə olaraq təqdim olunmali sənədlər

 • Borcalanın güzəştli kateqoriyaya aid olmasını təsdiq edən sənəd.

Qeyd: Təqdim olunmuş sənədlərin surətləri notarial qaydada təsdiqlənməlidir.